bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Ammon Zeus Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Ammon Zeus Hotel - Халкидики / Касандра, Калитея

Хотел Ammon Zeus е крайбрежен хотел, разположен непосредствено до чистия пясъчен плаж на Калитеа. Стаите на Ammon Zeus хотел имат прекрасна гледка към тюркоазеносините води и безкрайния пясъчен плаж, обхващащ частта от брега на Касандра около Калитеа. Хотелът е с обща площ от 5000 кв.м., а околоностите му предлагат множество ресторанти, барове и магазини. Ресторантът на хотела и рецепцията са изцяло реновирани през 2013г.

Местоположение на Ammon Zeus Hotel, Халкидики

Летището на Солун е само на около 80 км от хотела. Хотел Ammon Zeus е само на няколко крачки от ясното синьо море. Плажът е многократно наградени със син флаг на ЕС като един от най-чистите плажове. Хотел Ammon Zeus се намира само на пет минути пеша от центъра на Калитеа - един от най-оживените курорти на Халкидики, където можете да намерите много ресторанти, кафенета, магазини, бутици, клубове и барове и т.н. Нощният живот на Калитеа е най-интензивен в Халкидики.
Местоположението на хотела е и с археологическо значение, защото древния храм на Бог Амон Зевс се намира точно до него. На мястото където е построен Ammon Zeus Hotel се е намирал руски православен манастир. Фрагменти от стените на манастира са използвани за изграждането на хотела. Черквата Свети Пантелеймон построена през 1865 г. останала като част от манастира се намира на територията ха хотела и може да бъде посетена от гостите.

Адрес: Калитея, Greece

Удобства в Ammon Zeus Hotel

Гостите могат да ползват безплатен WiFi интернет в общите части.
Съоръжения и услуги:
- Басейн, Бар, Сауна, Хамам, Джакузи, Фитнес, Игрище, Караоке, Пране и гладене, Наемане на кола, Водни спортове (в близост), Ресторант, Бар на басейна. Шезлонги и чадъри, както и водни ски, джет ски и морски велосипеди се предлагат под наем на плажа. Барът на басейна и на плажа осигуряват на посетителите освежаващи напитки и леки закуски.
Настаняване:
Час на настаняване: 14:00
Час на напускане: 12:00
Хотелът работи от 28 април до 20 октомври

Стаи и настаняване в Ammon Zeus Hotel

Ammon Zeus има 112 стандартни стаи и 14 фамилни стаи. От стаята си можете да се насладите на панорамна гледка към залива.

Хранене, ресторанти и барове в Ammon Zeus Hotel

Ресторантът на хотела предлага традиционни гръцки ястия, приготвени от пресни продукти местно производство.

Почивка и забавления в Ammon Zeus Hotel

Хотелът разполага със СПА център с хидромасажна вана и малка фитнес зала, както и басейн с лятна тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

7011лв
6274лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
6072лв
5335лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
4914лв
4177лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1212лв
1100лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-9%
1001лв
889лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
746лв
634лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
988лв
840лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1345лв
1197лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
1640лв
1492лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-9%
3067лв
2607лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4698лв
4238лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
3968лв
3508лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
3341лв
2916лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
3763лв
3338лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2831лв
2407лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1952лв
1717лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
2268лв
2033лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1570лв
1334лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7992лв
6982лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
6735лв
5724лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
9018лв
8008лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2175лв
1902лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
2470лв
2197лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
9505лв
8243лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
10376лв
9113лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
8418лв
7155лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1783лв
1562лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2036лв
1815лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
1478лв
1256лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
8752лв
7733лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
7873лв
6854лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
6795лв
5776лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
4685лв
4120лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
5444лв
4879лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
3768лв
3202лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
847лв
720лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1406лв
1279лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-9%
1153лв
1026лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-11%
7587лв
6449лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
9014лв
7876лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
10195лв
9057лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
6232лв
5577лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
5397лв
4742лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
4368лв
3713лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2470лв
2197лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2175лв
1902лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
2397лв
2037лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
3375лв
3015лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
2932лв
2573лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1298лв
1104лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1553лв
1359лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
1764лв
1569лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
1041лв
923лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
786лв
668лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1252лв
1134лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-9%
1292лв
1168лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
826лв
702лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1081лв
957лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-11%
1021лв
868лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1487лв
1334лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1097лв
933лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1352лв
1188лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
1563лв
1398лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
6577лв
5926лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
5565лв
4914лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
4341лв
3690лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
6157лв
5527лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
4201лв
3570лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
8719лв
7411лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
10351лв
9043лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
5271лв
4641лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
11700лв
10392лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
1809лв
1538лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2135лв
1864лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-13%
1988лв
1716лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-14%
2470лв
2197лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
1818лв
1545лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
6455лв
5625лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
2006лв
1705лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
6768лв
5753лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7890лв
6875лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
2579лв
2192лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
2658лв
2357лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
3038лв
2651лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
2363лв
2062лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
8818лв
7802лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
7214лв
6384лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
3417лв
3031лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
5538лв
4707лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2228лв
1948лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
1871лв
1591лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
2524лв
2243лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
1647лв
1484лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1394лв
1231лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1088лв
925лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
870лв
778лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
1081лв
989лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-9%
615лв
523лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
870лв
778лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-11%
615лв
523лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1081лв
989лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-9%
1254лв
1120лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
898лв
763лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1550лв
1415лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
1874лв
1705лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
1129лв
960лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1537лв
1368лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
847лв
720лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1406лв
1279лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-9%
1153лв
1026лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
1233лв
1094лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
927лв
788лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1486лв
1347лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-9%
1466лв
1299лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
1761лв
1594лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
1109лв
942лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1526лв
1381лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
1273лв
1128лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
967лв
822лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1373лв
1237лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
907лв
771лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1162лв
1026лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1312лв
1115лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1771лв
1574лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
2151лв
1954лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
1460лв
1241лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1817лв
1598лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
2112лв
1893лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
1893лв
1663лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
2188лв
1958лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1536лв
1306лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2122лв
1804лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2734лв
2415лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
3240лв
2921лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
30333лв
27146лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1893лв
1663лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
26263лв
23076лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1536лв
1306лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
21246лв
18059лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3354лв
2851лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
4658лв
4155лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
2188лв
1958лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
4068лв
3565лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
878лв
746лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1082лв
950лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
5857лв
5162лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1250лв
1119лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
4633лв
3938лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
6869лв
6174лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
5978лв
5361лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
4114лв
3497лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
5143лв
4526лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
1737лв
1477лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2389лв
2129лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
2094лв
1834лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3822лв
3249лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
34891лв
29657лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
49103лв
43870лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
42738лв
37505лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
5453лв
4880лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
4723лв
4149лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
2470лв
2197лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
1818лв
1545лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
4349лв
3804лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
4940лв
4394лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
3635лв
3090лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
2077лв
1766лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4395лв
3736лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
4368лв
3713лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
5397лв
4742лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2485лв
2174лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
2823лв
2511лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
6232лв
5577лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
6352лв
5692лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
5466лв
4807лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3635лв
3090лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4349лв
3804лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
4940лв
4394лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
2864лв
2561лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-11%
2026лв
1722лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2485лв
2181лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
596лв
506лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
828лв
739лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
724лв
635лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1146лв
974лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1350лв
1178лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
1519лв
1347лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
10323лв
9235лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
4821лв
4308лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
3424лв
2911лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
7249лв
6161лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
8931лв
7844лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
4189лв
3675лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
3628лв
3187лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
4197лв
3756лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
2939лв
2499лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1570лв
1334лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2268лв
2033лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
1952лв
1717лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
1764лв
1569лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
2117лв
1883лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
1864лв
1630лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
1298лв
1104лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1553лв
1359лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
2198лв
1868лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2733лв
2403лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
3176лв
2846лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1162лв
1026лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
907лв
771лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1373лв
1237лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
8692лв
7682лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
7822лв
6812лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
6735лв
5724лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
7697лв
6542лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
10306лв
9151лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
9134лв
7979лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
7386лв
6418лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
6454лв
5486лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
8132лв
7164лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
7727лв
6708лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
7927лв
6738лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
9885лв
8696лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
9015лв
7826лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
8473лв
7454лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
6795лв
5776лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
9185лв
7996лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
7927лв
6738лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
10210лв
9021лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
7051лв
6128лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
6153лв
5230лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
7784лв
6861лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ammon Zeus, Ammon Zeus halkidiki, Ammon Zeus kasandra, Ammon Zeus greece, Ammon Zeus халкидики, Ammon Zeus касандра, Ammon Zeus гърция, Ammon Zeus калитея, Ammon Zeus kalithea, Ammon Zeus 2023, Ammon Zeus цени, Ammon Zeus мнения, Ammon Zeus цени 2023, Ammon Zeus лято 2023, Ammon Zeus ранни записвания, Ammon Zeus last minute, Ammon Zeus Hotel, Ammon Zeus Hotel halkidiki, Ammon Zeus Hotel kasandra, Ammon Zeus Hotel greece, Ammon Zeus Hotel халкидики, Ammon Zeus Hotel касандра, Ammon Zeus Hotel гърция, Ammon Zeus Hotel калитея, Ammon Zeus Hotel kalithea, Ammon Zeus Hotel 2023, Ammon Zeus Hotel цени, Ammon Zeus Hotel мнения, Ammon Zeus Hotel цени 2023, Ammon Zeus Hotel лято 2023, Ammon Zeus Hotel ранни записвания, Ammon Zeus Hotel last minute, амон зевс, амон зевс халкидики, амон зевс касандра, амон зевс гърция, амон зевс калитея, амон зевс цени, амон зевс мнения, амон зевс цени 2023, амон зевс лято 2023, амон зевс ранни записвания, хотел амон зевс, хотел амон зевс халкидики, хотел амон зевс касандра, хотел амон зевс гърция, хотел амон зевс калитея, хотел амон зевс цени, хотел амон зевс мнения, хотел амон зевс цени 2023, хотел амон зевс лято 2023, хотел амон зевс ранни записвания, амон зеус, амон зеус халкидики, амон зеус касандра, амон зеус гърция, амон зеус калитея, амон зеус цени, амон зеус мнения, амон зеус цени 2023, амон зеус лято 2023, амон зеус ранни записвания, хотел амон зеус, хотел амон зеус халкидики, хотел амон зеус касандра, хотел амон зеус гърция, хотел амон зеус калитея, хотел амон зеус цени, хотел амон зеус мнения, хотел амон зеус цени 2023, хотел амон зеус лято 2023, хотел амон зеус ранни записвания

cache load