bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Ammon Zeus Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Ammon Zeus Hotel - Халкидики / Касандра, Калитея

Празници - Намаления и промоции

967лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

28 резервации наскоро
1231лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1125лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
497лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

25 резервации наскоро
444лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
365лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
738лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
844лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
580лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
2153лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1692лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
1969лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1231лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

27 резервации наскоро
967лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
1125лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3323лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3007лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2531лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро

Хотел Ammon Zeus е крайбрежен хотел, разположен непосредствено до чистия пясъчен плаж на Калитеа. Стаите на Ammon Zeus хотел имат прекрасна гледка към тюркоазеносините води и безкрайния пясъчен плаж, обхващащ частта от брега на Касандра около Калитеа. Хотелът е с обща площ от 5000 кв.м., а околоностите му предлагат множество ресторанти, барове и магазини. Ресторантът на хотела и рецепцията са изцяло реновирани през 2013г.

Местоположение на Ammon Zeus Hotel, Халкидики

Летището на Солун е само на около 80 км от хотела. Хотел Ammon Zeus е само на няколко крачки от ясното синьо море. Плажът е многократно наградени със син флаг на ЕС като един от най-чистите плажове. Хотел Ammon Zeus се намира само на пет минути пеша от центъра на Калитеа - един от най-оживените курорти на Халкидики, където можете да намерите много ресторанти, кафенета, магазини, бутици, клубове и барове и т.н. Нощният живот на Калитеа е най-интензивен в Халкидики.
Местоположението на хотела е и с археологическо значение, защото древния храм на Бог Амон Зевс се намира точно до него. На мястото където е построен Ammon Zeus Hotel се е намирал руски православен манастир. Фрагменти от стените на манастира са използвани за изграждането на хотела. Черквата Свети Пантелеймон построена през 1865 г. останала като част от манастира се намира на територията ха хотела и може да бъде посетена от гостите.

Адрес: Калитея, Greece

Удобства в Ammon Zeus Hotel

Гостите могат да ползват безплатен WiFi интернет в общите части.
Съоръжения и услуги:
- Басейн, Бар, Сауна, Хамам, Джакузи, Фитнес, Игрище, Караоке, Пране и гладене, Наемане на кола, Водни спортове (в близост), Ресторант, Бар на басейна. Шезлонги и чадъри, както и водни ски, джет ски и морски велосипеди се предлагат под наем на плажа. Барът на басейна и на плажа осигуряват на посетителите освежаващи напитки и леки закуски.
Настаняване:
Час на настаняване: 14:00
Час на напускане: 12:00
Хотелът работи от 28 април до 20 октомври

Стаи и настаняване в Ammon Zeus Hotel

Ammon Zeus има 112 стандартни стаи и 14 фамилни стаи. От стаята си можете да се насладите на панорамна гледка към залива.

Хранене, ресторанти и барове в Ammon Zeus Hotel

Ресторантът на хотела предлага традиционни гръцки ястия, приготвени от пресни продукти местно производство.

Почивка и забавления в Ammon Zeus Hotel

Хотелът разполага със СПА център с хидромасажна вана и малка фитнес зала, както и басейн с лятна тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1784лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1969лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1507лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1450лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1688лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1846лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1213лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1055лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1318лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
956лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
851лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
692лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
967лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1231лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1125лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2153лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1969лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1692лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2461лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
1934лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
2250лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1688лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1450лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1846лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1692лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1969лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2153лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
510лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
629лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2183лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
708лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2447лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1787лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2769лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
923лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2175лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2153лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
725лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1692лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1969лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
844лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2531лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2417лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2813лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
3076лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2531лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2175лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2769лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
967лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1125лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1231лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
4077лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4538лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3076лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
3384лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2813лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2417лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1266лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
923лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1107лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
725лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1055лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
870лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1422лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1739лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1950лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1529лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1688лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1292лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1995лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1534лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1811лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1692лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
2153лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1969лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
7298лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6466лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
7852лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3192лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3429лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2835лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
13494лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
12703лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
11514лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1991лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1714лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2175лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1884лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4261лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1686лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1390лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
3708лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
4631лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
1406лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1538лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1209лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1184лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1415лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1323лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1092лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
960лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
763лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3890лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2900лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3494лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4631лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4261лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3708лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
5989лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
5297лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
6451лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2835лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3626лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3310лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4976лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3656лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4448лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5891лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6286лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
5297лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1507лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1969лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1784лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1301лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1103лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1433лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
9031лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
7415лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
8385лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6707лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5389лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
6180лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5757лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7075лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
6548лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5630лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
5076лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4245лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4307лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4677лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3754лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1328лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
1131лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
834лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1292лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1477лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1015лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1167лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
837лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1035лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1110лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
912лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1242лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1490лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1332лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1095лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3595лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3041лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3964лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2584лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3178лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3574лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2978лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2648лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2153лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5029лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5891лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5297лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4237лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4713лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6286лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2698лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3015лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2224лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
9031лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
8385лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7415лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1846лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1209лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1688лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1450лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1406лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1538лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1969лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2153лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1692лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3354лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
2694лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
3090лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3779лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
3463лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2988лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
10321лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
9583лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
8475лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2250лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1934лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2461лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
8475лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
9426лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
10058лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
5792лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
5297лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
6121лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3857лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3164лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2382лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
7723лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2119лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
8461лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1723лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
6615лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3015лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
4169лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3708лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5879лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
4725лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5418лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3528лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4912лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
4358лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3231лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1837лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3626лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1560лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2022лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2637лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
6612лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5899лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
7087лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
6356лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
7069лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7544лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3384лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3938лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4307лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1450лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1846лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1688лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2815лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
2123лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2538лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
11514лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
13494лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
12703лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1055лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1213лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1318лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3032лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
4021лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3626лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
18859лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
17673лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
15890лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
7069лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7544лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
6356лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1209лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1538лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1406лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
972лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1169лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1613лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1301лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1337лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
1798лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
2723лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2030лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
3164лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3857лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4318лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
4588лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3797лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4272лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1377лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1284лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3815лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4606лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5134лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1146лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1739лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1554лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1277лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2320лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1095лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1332лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2649лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1825лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1490лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
745лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
666лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
547лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
32567лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
35834лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
38009лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
6615лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
7448лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8001лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
7561лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
8352лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8880лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
11430лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2549лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2153лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
9451лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
10639лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2813лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
5379лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3708лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3015лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
6961лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
6328лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4169лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5785лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
6498лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6972лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4256лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2701лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5520лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2206лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3031лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
6047лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4572лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3780лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4729лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2259лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3083лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2754лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7415лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
9261лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2417лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7415лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3242лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
8801лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
8523лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8247лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2912лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2153лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1692лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1969лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7415лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
8247лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8801лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5297лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
5989лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6451лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
6286лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5891лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5297лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1688лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1450лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1846лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2361лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2638лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1946лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3516лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4209лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4670лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3120лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4110лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3714лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6908лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7858лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
8491лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1648лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
8892лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
8060лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1318лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
9446лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1516лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1318лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1516лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1648лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
8060лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
8892лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
9446лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2361лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2638лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
1946лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
6088лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
5297лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
6615лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
7187лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7741лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
6356лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1846лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1688лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1450лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
8400лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
6422лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7609лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
6950лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
7345лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1231лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
6356лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1125лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
967лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1554лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1739лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1277лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1090лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1367лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1552лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
580лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
738лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
435лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
554лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
923лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
725лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1055лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
870лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1107лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7068лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
9507лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
8532лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
844лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
738лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
580лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1341лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1404лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
945лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1128лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1182лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1589лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
919лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
655лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
813лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2245лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1750лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2574лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1332лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1095лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1490лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1587лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1310лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1772лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1776лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1653лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1928лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1837лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1460лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1987лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1376лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1335лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1691лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1369лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1507лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1600лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3445лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4765лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4237лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4169лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3708лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3015лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2575лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2180лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2839лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2690лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3481лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3164лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1969лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1784лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6399лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
8707лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
7784лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1507лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2303лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3551лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2092лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2978лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4184лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2648лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2179лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2153лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1688лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1775лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1292лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2918лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2456лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1764лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2654лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1529лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4606лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2259лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4401лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3679лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2690лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3283лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3679лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
3283лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2690лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3214лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3926лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1608лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3226лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1767лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1371лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3919лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4380лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2364лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3189лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2859лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5824лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1686лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4834лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
6483лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4522лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1390лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
22922лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6483лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4538лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
25427лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
4077лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5824лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3336лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4048лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1692лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
19161лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4834лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1884лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1830лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1923лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3384лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1934лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1538лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3375лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2461лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1450лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2250лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3692лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1688лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1209лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1846лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1406лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2900лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3384лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4522лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4538лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
4048лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4077лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3336лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
6483лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
4834лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3867лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
5824лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5187лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4659лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2912лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3242лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1209лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1538лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1692лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1969лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2417лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1406лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2153лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1112лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1349лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1507лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2461лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2250лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1934лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
4077лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3384лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
4538лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2417лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
4722лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3891лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5276лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3242лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2912лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1969лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4538лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2153лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4077лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1231лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
967лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1692лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1125лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3384лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2013лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2197лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1736лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
11119лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1758лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
10222лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2219лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
2035лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8877лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
5630лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5076лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4245лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2426лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4245лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
5630лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
2307лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2123лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2109лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1846лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
5076лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2637лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5538лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
4219лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
5011лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2373лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1978лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1582лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2729лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1819лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2966лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1978лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1819лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1846лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1582лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2123лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2307лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2815лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2538лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2123лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1846лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2123лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2307лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1582лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4483лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5603лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1978лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5155лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1819лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1648лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1516лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1318лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
4351лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4825лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3639лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
8042лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
7251лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
6065лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
5076лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3758лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4852лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
4154лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
6434лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
4245лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
5630лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
5801лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3164лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3758лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4154лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
3164лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1191лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1296лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1033лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
8184лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
9687лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
10689лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2900лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1969лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1692лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2153лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
3692лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
3375лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1406лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1538лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1209лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
4077лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4538лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
3384лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
3384лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2417лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
4077лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
4538лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
2813лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3076лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
2417лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2813лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3076лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1209лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1373лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1307лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
923лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
1969лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1692лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
2153лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
725лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
844лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1668лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2024лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2261лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1277лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1739лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1554лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1739лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1554лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1277лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
666лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
956лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
692лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
547лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
851лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
745лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
510лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
708лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
629лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1945лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1450лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1292лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1015лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1477лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
2367лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2107лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1830лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1624лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2723лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2960лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
7252лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1492лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1294лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2292лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1057лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1453лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1295лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5407лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
6514лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2803лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2387лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3079лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3728лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3992лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3332лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
6615лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
8231лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
7585лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5320лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7894лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
9199лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5715лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4725лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
10070лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
10836лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
9451лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
11759лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
7770лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
6615лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
7308лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5715лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
6730лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4334лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5320лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8116лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
4725лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3780лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
7562лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца